شرکت طراحی سایت ایران تکنولوژی

امروز: پنج شنبه - 28 شهریور 1398

021-88 86 66 09: پشتیبانی

نمونه آخرین کارهای طراحی سایت

نمونه آخرین کارهای طراحی سایت

طراحی سایت های جیمبوطراحی سایت صبح آگهیطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری قدس گشتطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری آرین توریستطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری آریانا مهر بارانطراحی سایت فناوری سیستمهای زمینطراحی سایت آژانس دنیای سریع - رزرو هتلهای اروپاطراحی سایت خزر پیچطراحی سایت آژانس مسافرتی آویژگانطراحی سایت آژانس مسافرتی عصر هدیطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری ستاره جهان سیرطراحی سایت آژانس مسافرتی دروازه ملل سفیرانطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری طریق بهشتطراحی سایت رستوران خوان سالارطراحی سایت جنرال کارطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری راستین سیرطراحی سایت بوکان پایپطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری عصر پارسه گشتطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری سعدآباد گشتطراحی سایت شیمازطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری خرم روز سفرطراحی سایت یدک لاستیکطراحی سایت نیپون فولادطراحی سایت شرکت فولاد بست ایرانیان طراحی سایت سورطراحی سایت فولاد مليطراحی سایت آژانس مسافرتی آذرپاتطراحی سایت فناوري سيستمهاي زمينيطراحی سایت پايا پرسطراحی سایت راه پارتطراحی سایت بازرگانی فولاد ملیطراحی سایت فروشگاه آل یاسینطراحی سایت چدن ریزان پیشروطراحی سایت آموزشگاه هنر ارجمندطراحی سایت هیئت فاطمیهطراحی سایت فروشگاه کنتاکت کلینیکطراحی سایت باران فرم آراطراحی سایت بازرگانی شفیعیطراحی سایت دفتر بازرگانی حمیدطراحی سایت نمودار کنترلطراحی سایت هتل مارینا پارکطراحی سایت هتل سارا کیشطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری ستاره شب فربدطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری سماء تورطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری ایر و هتلطراحی سایت سفر بانکطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری احمدزادهطراحی سایت کشت و کارطراحی سایت استار میکسطراحی سایت شرکت اعتماد بنیان آسیاطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری سورینت پروازطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری پرواز هدهدطراحی سایت مهتاب گريسطراحی سایت راه دشتطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری بهسفر سالار گشتطراحی سایت جنرال کارطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری آیلند تراول استرالیاطراحی سایت صرافی اقبالطراحی سایت ایمن حریق سامطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری مهبال سیرطراحی سایت ایر کنترلطراحی سایت mftطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری آبانگان سفر ایرانیانطراحی سایت سولید اسکیپطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری کامیار آسمانیطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری سیر آسمان دماوندطراحی سایت مرکیدطراحی سایت برنج کوبطراحی سایت اتو سرویس ارمغانطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری آریا اوج پروازطراحی سایت رهپویان ارمغان آرامشطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری همسفران آسمان فارسطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری شباهنگ آسمان بدون مرزطراحی سایت شرکت کالا مهرطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری در سفید خاورمیانهطراحی سایت فروشگاه استیل خیامطراحی سایت شرکت بازرگانی نیکانطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری بهارانطراحی سایت حمل و نقل و لجستیکطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری پرهام پرواز کیشطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری مسافران جهانگردان ماطراحی سایت گل پوشانطراحی سایت سامانه هتل ایرانطراحی سایت شرکت پی کاتطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری رویای جهانگردی چهار فصلطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری پارسا سیر آکامطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری ایده آل سفر پارسیانطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری قصر ابریطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری کلبه سفرطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری رما پروازطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری رها سیر گناوهطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری ابریشم گشت پارسطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری آسا گشتطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری رما پروازطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری ابر و باد گشتطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری آسمان آبی روژانوطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری شاهنگ پروازطراحی سایت هتل ارگ جدیدطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری ماهتوطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پر پرواز توسطراحی سایت شرکت ایرانگردی و جهانگردی صالح گشت آریاطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری اران گشت البرزطراحی سایت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی منشور صلح پارسیان طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری رهام گشتطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری بنیامین پرواز پارسطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری شهر حريره جنوبطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت و جهانگردی آروشا گشت پارسهطراحی سایت آژانس مسافرتی مهر سیاحت سباطراحی سایت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تانیش پروازطراحی سایت ایران ویزاطراحی سایت اسکی تورزطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری لوتکاتورزطراحی سایت آژانس مسافرتی پاییز صحرا آسمانطراحی سایت آژانس مسافرتی پرشین گشت آناهیتاطراحی سایت آژانس مسافرتی ساویس سفر پارسهطراحی سایت آژانس مسافرتی اوج سفر ایرانیانطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسمان نورد سیرطراحی سایت هتل مرمر کرجطراحی سایت agency face of iranطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری آسوده کیهان سیرطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری سیتا پرواز کویر یزدطراحی سایت شرکت خدمات گردشگری کلیک سفرطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری مروارید سیر پارسیانطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ملک گشت ایساتیسطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مروارید تورک پارسطراحی سایت شرکت خدمات مسافرتی نیلوفرانه گشت آسمانطراحی سایت شرکت خدمات مسافرتی سامان سفر نورطراحی سایت هتل چمرانطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مهرگان سیرطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری اسکان نما پارسه کیشطراحی سایت شرکت خدمات مسافرتی ساحل گشت تهرانطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری آسمان هشتمطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری گرامیانطراحی سایت شرکت گردشگری دبیطراحی سایت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سفر هزار فرسنگطراحی سایت دفتر خدمات مسافرتی سبزینهطراحی سایت شرکت خدمات مسافرتی شاهنامه سفر ایرانیانطراحی سایت هتل تاپ تریپ تایلندطراحی سایت آژانس مسافرتی چاوش جهان سیرطراحی سایت شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری عرشیان پرواز نقش جهانطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی حوت چکاوکطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری ماهوتهطراحی سایت شرکت خدمات گردشگری ملک سیر غربطراحی سایت شرکت خدمات مسافرتی امیر سیرطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی افشین ریحانه خراسانطراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری محمدزادهطراحی سایت آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری الهی گشت پارسهطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی صفری پروازطراحی سایت آژانس خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی شیراز هجرتطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سینا سیر غربطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی تارا پرواز پارس شیرازطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی فضا سیر خلیج فارسطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کبکان گشتطراحی سایت انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری تهرانطراحی سایت دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هواپیماطراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایمان گستر جنوبطراحی سایت هاستفاطراحی سایت آژانس مسافرتی این پروازطراحی سایت آژانس مسافرتی پژهان

ادامه نمونه کارهای طراحی سایت

طراحی سایت در شرکت ایران تکنولوژی

شرکت طراحی و بهینه سازی سایت، از سال 1382 فعالیت خود را آغاز کرده است. شرکت طراحی سایت ایران تکنولوژی سعی دارد تا در زمینه طراحی گرافیکی, برنامه نویسی سایت, خدمات مشاوره ای طراحی سایت و پشتیبانی و خدمات پس از فروش, سرویس مطلوبی را به مشتریان خود ارائه دهد.
تخصص و تجربه شرکت در زمینه طراحی سایت شخصی, طراحی سایت شرکتی, طراحی سایت بازرگانی, طراحی سایت کارخانجات, طراحی سایت فروشگاهی, طراحی پرتالها, طراحی سایت آژانسهای مسافرتی و طراحی سایت هتل می باشد.
تمامی پرسنل شرکت طراحی سایت ایران تکنولوژی خود را موظف به پاسخگویی در مورد نیازهای فنی و سئوالات مشتری می-دانند. به همین خاطر ما سعی داریم با به روز نگه داشتن اطلاعات خود, خیال مشتری را از بابت خدمات و سرویسهای خود راحت کنیم.
شرکت ایران تکنولوژی دارای سروری اختصاصی در کشور کانادا (IWEB Co.) می باشد و از سال 82 به طور متوسط بیشتر از 98.5% به زمان داشته است.
شرکت ایران تکنولوژی به طور متوسط سالانه بیشتر از 170 قرارداد طراحی سایت و خدمات اینترنتی با مشتریان قبلی و جدید منعقد می نماید و هم اکنون (مهرماه 1391) دارای 956 مشتری می باشد.
هدف نهایی شرکت ایران تکنولوژی در طراحی سایت ارائه ای قابل قبول در زیبایی سایت, برنامه نویسی مطلوب, خدمات آنلاین, سرعت مناسب در بالا آمدن سایت و دست آخر رضایت مشتری و بازدید کننده سایت است.

چرا طراحی سایت ؟

با توجه به گسترش اینترنت و افزایش استفاده کنندگان از آن, پس نمی توان این بستر آماده برای جذب مشتری را از دست داد
داشتن یک وب سایت که طراحی جذاب و برنامه نویسی مناسبی داشته باشد باعث افزایش اعتبار و اطمینان شما نزد مشتری می شود
  - یک سایت اگر با هدف تبلیغاتی طراحی شده باشد, در مقایسه با دیگر روشهای تبلیغاتی مثل روزنامه, تلویزیون, کاتالوگ و غیره از هزینه های بسیار کمتری برخوردار است
  - یک سایت اگر با هدف اتوماسیون تحت وب طراحی شده باشد در دراز مدت تمامی هزینه های خود را جبران می کند
  - ارائه به روزترین محصولات و خدمات با اطلاعات بسیار کامل و تصویر بدون محدودیت
  - اطلاع رسانی لحظه به لحظه در زمینه قیمت و تغییرات و ...
  - ارتباط آنی با مشتری در تمام دنیا و در طول شبانه روز
  - کاهش هزینه های تبلیغات, فروش, خدمات و غیره فقط و فقط از طریق طراحی سایت
  - یک سایت می تواند شعبه ای از فروشگاه, شرکت, کارخانه و یا حتی خود شما بصورت مجازی و همیشه بیدار باشد

سئوالات متداول طراحی سایت

  - تعیین قیمت طراحی سایت چطور است؟ قیمت یک طراحی سایت به عوامل مختلف بستگی دارد مثل نوع طراحی گرافیکی, تعداد و نوع ماژولهای سایت, چگونگی خدمات ارائه شده در آن و ... لذا تعیین قیمت بعد از مشخص شدن این موارد قابل انجام است.
  - زمان تحویل سایت چه مدت است؟ البته نمیتوان زمان قطعی نسبت به این موضوع داد اما به طور عرف طراحی سایت بین 10 تا 30 روز کاری طول می کشد.
  - نحوه آموزش کنترل پنل سایت چگونه است؟ بعد از تحویل نهایی سایت, همکاران ما در بخش خدمات پس از فروش با برگزاری یک جلسه آموزشی تمامی موارد را آموزش می دهند, ضمنا تیم خدمات پس از فروش ما بصورت 24 ساعته در تمام روزهای هفته آماده پاشخگویی به سئوالات مشتریان می باشد.
  - آیا طراحی سایت شما گارانتی دارد؟ بله, تمام مشتریان و قرادادهای شرکت طراحی سایت ایران تکنولوژی دارای گارانتی مادام العمر می باشد
  - میزان تخفیف برای طراحی سایت چقدر است؟ شرکت ایران تکنولوژی دارای سامانه باما ( باشگاه مشتریان ایران تکنولوژی ) می باشد و معمولا نسبت به چند آیتم به مشتری های خود امتیاز می دهد و این امتیازات می تواند در قالب تخفیف استفاده شود.
ضمنا شرکت همواره در دو مرحله اول بهار و اول پاییز جشنواره ای به نام رویال وب دارد که تخفیفات فوق العاده ای تا سقف 80% ارائه می نماید.
  - آیا وب سایت ما دارای رنکینگ بالا در گوگل خواهد بود؟ این موضوع در قالب SEO می باشد و در صورتیکه قرارداد شما شامل این بخش باشد, طراحی سایت بصورت بهینه سازی شده تحویل داده می شود
  - مراحل و نحوه تحویل سایت چیست؟ بعد از عقد قرارداد, طراحان سایت بر اساس نظرات شما یک طرح اولیه به شما نشان می دهند و بعد از تایید آن, برنامه نویسی آغاز شده و روی طرح گرافیکی بارگذاری می شود و سپس مرحله آموزش و خدمات پس از فروش آغاز می شود.
  - ما چطور از سرور شما مطمئن باشیم؟ سرور ما از شرکت IWEB کانادا می باشد که جزو 10 شرکت برتر هاستینگ در دنیا می باشد و از سال 1382 تا به حال در این مورد مشکلی پیش نیامده است.
  - آیا سایت هزینه سالانه دارد؟ بله, تمامی فضا و دامنه های دنیا دارای هزینه تمدید سالانه می باشد که البته می تواند تا حداکثر 10 ساله, بصورت یکجا پرداخت گردد و معمولا از 30 تا 300 هزار تومان در تناوب است که البته قیمت دلار در آن نقش بسیار مهمی دارد.

مراحل طراحی سایت

  - نیازسنجی برای طراحی سایت شما: بررسی اینکه هدف شما از طراحی سایت چیست, آشنایی شما و همکاران شما همچنین از همه مهمتر مخاطبان و مشتریان شما با سایت و اینترنت چقدر است.
  - مشاوره طراحی سایت و دادن نظرات تخصصی در مورد طراحی سایت به شما: ارائه پیشنهاداتی معقول و متناسب با نیازهای شما در مورد رنگ, گرافیک, چیدمان, برنامه نویسی, نحوه ورود اطلاعات و ...
  - طراحی تم گرافیکی مختص شما و همسان با نظرات و سلیقه شما: تیم گرافیک ما بعد از شنیدن نظرات و سلیقه شما و همکارانتان، تحلیل سایت های دیگری که شما آنها را پسندیده اید، این تیم بعد از دریافت لوگو, آرم, عکسهای مهم شما, شعار و رنگ سازمانی طرحی اولیه را برای شما بارگذاری می کنند و سپس شما مختار هستید آن را تغییر دهید و این مرجله تا حصول نظر قطعی شما ادامه خواهد داشت.
  - ورود محتوا و اطلاعات اولیه توسط بخش کنترل کیفیت روی سایت شما: راهنمایی و همکاری با شما جهت چگونگی ورود محتوای اولیه در سایت تا سایت شما ظاهری زیبا و شکیل در شروع راه اندازی داشته باشد, در این مرحله در صورت بروز هر گونه ایراد بخش کنترل کیفیت آماده پاسخگویی است.
  - آموزش قسمت مدیریت و کنترل پنل سایت شما: آموزش چگونگی کار با ماژول های قسمت مدیریت سایت و چیدمان محتوای وب سایت و فراهم کردن ارتباط آنلاین با بخش آموزش و خدمات پس از فروش ما.

تکنیکهای برنامه نویسی و خدمات گرافیکی در طراحی سایت

  - طراحی تم گرافیکی تخصصی سایت
  - استفاده ازHTML ، CSS ، Java Script,jQuery و تکنیکهای متنوع مطابق با استاندارد W3C
  - رعایت استاندارد های وب 2 و HTML5در صورت لزوم
  - طراحی سایت به صورت CSS و tabel less
  - بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو (بنا بر قرارداد)
  - افزایش سرعت وب سایت با استفاده از تکنیک هایی مثل gzip (بنا بر قرارداد)
  - برنامه نویسی کاملا اختصاصی و صرفا بنا بر نیازهای سایت شما
  - برنامه نویسی تحت وب
  - برنامه نویسی با زبان های PHP, MySQL, AJAX
  - چیدمان صحیح المانهای سایت و رنگ بندی مناسب

قابلیتهای شرکت طراحی سایت ایران تکنولوژی

  - طراحی تخصصی و بر اساس نیاز هر مشتری بصورت مجزا
  - خدمات بهینه سازی سایت
  - فعالیت از سال 82
  - دارای بخشهای فروش, گرافیک, برنامه نویسی, کنترل کیفیت, آموزش و پشتیبانی, باشگاه مشتریان
  - انجام تمامی مراحل از شروع تا پایان درون شرکت
  - بهره گیری از یک سرور خوب کانادایی
  - خدمات پس از فروش 24 ساعته در تمام روزهای هفته
  - انجام گارانتی دوره ای
  - گارانتی مادام العمر محصولات
  - آموزش در محل مشتری
  - مشاوره رایگان IT
  - تخصیص امتیازات متنوع به مشتریان در قالب طرح باشگاه مشتریان(باما)

سفارش