نمونه کارهای طراحی سایت|طراحی سایت شرکتهای صنعتی و بازرگانی|طراحی سایت جنرال کار

امروز: جمعه - 23 آذر 1397

021-88 86 66 09: پشتیبانی

طراحی سایت جنرال کار
فعالیت : گروه صنعتی معدنی جنرال کار
وب سایت : http://www.generalkar.ir
طراحی سایت جنرال کار با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت جنرال کار با Mysql , Php انجام شده است.
سفارش