نمونه کارهای طراحی سایت|طراحی سایت هیدرولیک ، پنوماتیک|طراحی سایت ایر کنترل

امروز: جمعه - 23 آذر 1397

021-88 86 66 09: پشتیبانی

طراحی سایت ایر کنترل
فعالیت : تهیه و توزیع انواع سیستم های پنوماتیک،هیدرولیک و الکتریک
وب سایت : http://www.aircontrol.ir
طراحی سایت ایر کنترل با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت ایر کنترل با Mysql , Php انجام شده است.
سفارش