نمونه کارهای طراحی سایت|طراحی سایت ماشین آلات صنعتی|طراحی سایت مرکید

امروز: سه شنبه - 4 تیر 1398

021-88 86 66 09: پشتیبانی

طراحی سایت مرکید
فعالیت : محصولات و خدمات ، تجهیزات و ماشین آلات ، طراحی ، گواهینامه ها
وب سایت : http://www.merkid.ir
طراحی سایت مرکید با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت مرکید با Mysql , Php انجام شده است.
سفارش